Ένθετα / Επένθετα

Εργαστηριακά Ένθετα και Επένθετα Σύνθετης Ρητίνης

Ο 43χρονος αυτός ασθενής προσήλθε στο ιατρείο μας με έντονες αποτριβές των προσθίων και οπισθίων δοντιών του.

Ο αιτιολογικός παράγοντας για την καταστροφή της οδοντικής του ουσίας ήταν τα γαστρικά οξέα λόγω της χρόνιας γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης που παρουσίαζε.

Τα πρόσθια δόντια του αποκαταστάθηκαν με χτίσιμο σύνθετης ρητίνης επί τόπου ενώ τα οπίσθια δόντια του αποκαταστάσθηκαν με εργαστηριακά κατασκευασμένα επένθετα σύνθετης ρητίνης

Ο κάτω γομφίος σε αυτή την νεαρή ασθενή έχει απονευρωθεί.

Για να εξασφαλίσουμε την καλή πρόγνωση του δοντιού και ταυτόχρονα την προστασία του από πιθανό κάταγμα, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενός επενθέτου εργαστηριακής σύνθετης ρητίνης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 2 ραντεβού, ενώ ο τροχισμός του δοντιού διατηρήθηκε στο ελάχιστο δυνατό.

Η εναλλακτική λύση θα ήταν να τροχιστεί εντελώς το δόντι και να τοποθετηθεί μια στεφάνη, οδηγώντας όμως έτσι σε αφαίρεση μεγάλης ποσότητας οδοντικής ουσίας.

Ο προγόμφιος της φωτογραφίας υπέστη κάταγμα του παρειακού φύματος λόγω εκτεταμένης παλιάς έμφραξης αμαλγάματος.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο τροχισμός του δοντιού για τοποθέτηση στεφάνης, διαδικασία που μπορεί να οδηγούσε σε νέκρωση του δοντιού, αποφασίστηκε η αφαίρεση της παλιάς έμφραξης αμαλγάματος και η αποκατάσταση του δοντιού με ένα επένθετο εργαστηριακής σύνθετης ρητίνης.

Ο εκτροχισμός που απαιτήθηκε για αυτή την διαδικασία ήταν ελάχιστος, έτσι το δόντι διατηρήθηκε ζωντανό χωρίς προβλήματα.

Η νεαρή αυτή ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με κάταγμα του παρειακού φύματος του άνω αριστερού προγομφίου.

Το δόντι είχε υποστεί απονεύρωση. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η δομική ακεραιότητα του υπολοίπου δοντιού, αποφασίστηκε να αποκατασταθεί το δόντι με εργαστηριακή επένθετη έμφραξη σύνθετης ρητίνης με ελάχιστη αποκοπή οδοντικής ουσίας.

Διατηρήθηκε έτσι ακέραιο το δόντι ενώ η αισθητική του αποκαταστάθηκε απόλυτα.

Ο νέος αυτός άνδρας 40 ετών παρουσιάστηκε στο ιατρείο θέλοντας να αντικαταστήσει την σπασμένη έμφραξη σύνθετης ρητίνης στον άνω αριστερό πρώτο γομφίο.

Το δόντι ήταν απονευρωμένο.Αποφασίστηκε να αφαιρεθεί το παλιο σφράγισμα και να αντικατασταθεί με ένα υπερεπένθετο εργαστηριακής σύνθετης ρητίνης.

Το υπερεπένθετο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να καλύψει εξ'ολοκλήρου την μασητική επιφάνεια του δοντιου, προστατεύοντας το από πιθανό κάταγμα.

Με την χρήση αυτής της συντηρητικής τεχνικής αποφεύχθηκε ο τροχισμός του δοντιού για την κατασκευή στεφάνης και έτσι αφαιρέθηκε ελάχιστη οδοντική ουσία

Δευτ - Παρασκευή 09.00 - 21.00